Varkaudenestojärjestelmän nollaaminen Dodge Ramissa | GetJerry.com (2023)

Nollaa Dodge Ram -kuorma-autosi varkaudenestojärjestelmä istumalla kuljettajan istuimelle, sulkemalla ja lukitsemalla kaikki ovet ja avaamalla sitten lukituksenvain kuljettajan puolen ovi. Aseta avain virtalukkoon ja käännä se ON-asentoon ennen kuin katkaiset sen takaisin OFF-asentoon. Toista tämä toimenpide kolme kertaa, ja kojelaudan käynnistykseneston valon pitäisi lakata vilkkumasta.

Varkaudenestojärjestelmän kanssa ajaminen Dodge Ram -kuorma-autossa on hyvä asia. Loppujen lopuksi lava-autot ja katumaasturit ovat autovarkauksiin kohdistetuimpia ajoneuvoja. Mutta saatat kirota taivaita, jos Ram-kuorma-autosi varkaudenestojärjestelmä sammuu etkä keksi, kuinka se nollataan.

Siksi

Jerry

the

autovakuutus

Asiantuntija on koonnut tämän kätevän oppaan opastaakseen Dodge Ramin varkaudenestojärjestelmän nollaamisen vaiheet. Annamme myös vinkkejä säästämiseen

Dodge Ram -autovakuutuskulut

.

SUOSITELTU

Vertaa autovakuutuksia

Ei roskapostia tai ei-toivottuja puheluita · Ei pitkiä lomakkeita · Ei maksuja, koskaan

Kuinka nollata Dodge Ram -varkaudenestojärjestelmä

Kuorma-autosi varkaudenestojärjestelmän nollaaminen on suhteellisen yksinkertaista. Siihen kuuluu vain kuorma-auton käynnistäminen ja sammuttaminen muutaman kerran. Tässä on mitä sinun tulee tehdä:

 1. Istu Ramin etukuljettajan istuimelle ja sulje ja lukitse ovet.

  (Video) Why Does My Key Fob Not Work After Replacing the Battery?
 2. Avaa vain kuljettajan puolen etuovi.

 3. Aseta avain virtalukkoon ja käännä trukki ON-asentoon.

 4. Käännä trukki takaisin OFF-asentoon.

Kun tämä on tehty, kojelaudan käynnistykseneston valon pitäisi lakata vilkkumasta ja Dodge Ram -varkaudenestojärjestelmäsi nollautuu.

Mitä Dodge Ramin varkaudenestojärjestelmä tekee?

Dodge Ramin varkaudenestojärjestelmä taiSentry Key -ajonestojärjestelmä,valvoo kuorma-autosi ovia luvattoman sisäänpääsyn varalta ja kuorma-autosi virtalukkoa luvattomien käyttöyritysten varalta.

Passiivisena varkaudenestojärjestelmänä Sentry-järjestelmä viritetään automaattisesti kuorma-autossasi – sinun ei tarvitse kytkeä sitä päälle. Jos järjestelmä havaitsee luvattoman sisäänpääsyn tai luvattoman käytön, se sammuttaa moottorin.

Kun käännät kuorma-autosi sytytysvirran ON-asentoon,ajoneuvon turvavalo syttyy kolmen sekunnin lampun tarkastusta varten. Jos valo jää palamaan näiden kolmen sekunnin jälkeen, se ilmaisee aongelma kuorma-auton elektroniikassa. Jos valo alkaasalamakolmen sekunnin lampun tarkistuksen jälkeenmoottoria on yritetty käynnistää luvatta.

Sentry-järjestelmä tekeesammuta moottori kahden sekunnin kuluttuajos ajoneuvoa on yritetty luvattomasti käynnistää. Tämä sisältää yritykset käyttää avainta olemassa olevan avaimen vieressäohjelmoitu yksilöllisesti Ramiin.

Kuinka ohjelmoida uusi transponderiavain

Sinun on mentävä valtuutettuun jälleenmyyjään ohjelmoimaan uusi tai kaksoisavaimenperä Dodge Ram -kuorma-autollesi. Jälleenmyyjäsi käyttää tyhjää avaimenperää ohjelmoimaan kuorma-autoasi. Kun avaimenperä on ohjelmoitu, sitä ei voi yhdistää tai ohjelmoida uudelleen mihinkään muuhun ajoneuvoon. Et voi käyttää käytettyä avaimenperää ja ohjelmoida sitä kuorma-autoosi – tarvitset tyhjän avaimenperän.

Valitettavasti,et voi ohjelmoida tyhjää avainta itse- tarvitset valtuutetun jälleenmyyjän tekemään tämän puolestasi.

(Video) What Does Engine Code U0100 Mean?

Mikä voi laukaista Dodge Ram -varkaudenestojärjestelmän?

Laillisten varkausyritysten lisäksi on olemassa muutamia tapoja, joilla Dodge Ramin varkaudenestojärjestelmä voidaan aktivoida virheellisesti. Tässä on muutamia yleisiä tapauksia, joissa Dodge Ramin varkaudenestojärjestelmä voidaan aktivoida vahingossa:

 • Akku vähissä: Jos hälytys aktivoituu heti trukin käynnistämisen jälkeen, se voi olla merkki akun heikentymisestä.

 • Huono salpa-suojuksen liitäntä: Kuorma-autosi konepelti ei sulkeudu kunnolla, jos

  konepellin salpa on viallinen

  , mikä voi aiheuttaa hälytyksen laukeamisen.

 • Syöpyneet/ruosteiset akun navat: Kuorma-autosi akku ei toimi kunnolla, jos sen navat ovat syöpyneet tai ruostuneet, mikä voi sammuttaa varkaudenestojärjestelmän.

 • Viallinen ohjausmoduuli: Kuorma-autosi sähköisessä ohjausyksikössä oleva ongelma voi lähettää kaikenlaisia ​​sekalaisia ​​signaaleja, mukaan lukien varkaudenestojärjestelmän aktivointi.

 • Toimimaton avaimenperä: Viallinen avaimenperä voi sammuttaa varkaudenestojärjestelmän.

Anna Jerryn löytää hintasi vain 45 sekunnissa

Ei roskapostia · Ei pitkiä lomakkeita · Ei maksuja

Löydä vakuutussäästöjä (100 % ilmaiseksi)

Voiko Dodge Ram -varkaudenestojärjestelmä alentaa vakuutustasi?

Ramissasi oleva varkaudenestojärjestelmä voi todellakin alentaa vakuutusmaksuasi noin 5–25 prosenttia.

kattava kattavuus

.

Vaikka Ramin tiedetään olevan luotettava kuorma-auto (joka yleensä auttaa alentamaan vakuutusmaksua), sen on tiedetty joutuneen varkaiden kohteena. Tämä tarkoittaa, että Dodge Ramin keskimääräinen palkkio on usein keskimääräistä korkeampi.

Se sanoi,lisäämällä jälkimarkkinahälytin, esimaktiivinenhälytysjärjestelmä tai katalysaattorihihnasaattaa houkutella vakuutuksenantajaasi tarjoamaan alennuksia, kun olet ryhtynyt lisätoimenpiteisiin kuorma-autosi turvaamiseksi.

Kuinka säästää Dodge Ram -vakuutuksesta

Varkaudenestojärjestelmä on aina hyvä idea, mutta se on vain yksi suojakerros. Peitä kaikki alustasi tukevalla

autovakuutus

politiikkaa edulliseen hintaan käyttämällä

Jerry

.

Kirjautuminen kestää vain 45 sekuntia, ja sitten Jerry – verkko

luotettavin vakuutusostosten supersovellus

– alkaa vertailla yli 50 parhaan vakuutuksenantajan tarjouksia ja varmistaa, että saat haluamasi vakuutuksen sinulle sopivaan hintaan. Kun olet valinnut uuden vakuutuksen, Jerry rekisteröi sinut ja auttaa peruuttamaan vanhan vakuutussi puolestasi. Kaikkein paras? Keskiverto Jerryn käyttäjä säästää yli 800 dollaria vuodessa autovakuutuksista!

”Etsin kuorma-autolleni vastuuvakuutussuunnitelmaa, kunnes minulla on varaa lisää kattavuutta.

Jerry

teki minulle parhaan tarjouksen ostamisen helpoksi. Kiitos!" – Jake L.

SUOSITELTU

Jerry tarkistaa automaattisesti, maksatko alimman hinnan vakuutuksestasi ilmaiseksi.

Vertaile parhaita vakuutusyhtiöitä välittömästi

Ei roskapostia tai ei-toivottuja puheluita · Ei pitkiä lomakkeita · Ei maksuja, koskaan

Mitä vakuutuksia haluat verrata?

Tämä sovellus on hieno, mutta asiakaspalvelu on vielä parempaa! Puhumattakaan kätevästä! Mieheni ja minä saimme alimman hinnan (paljon alhaisemmat kuin netistä omien hakujeni kautta löytämäni hinnat), nopeasti ja melkein kokonaan tekstiviestillä! Kiitos paljon vaivattomasta kokemuksesta

👍

Varkaudenestojärjestelmän nollaaminen Dodge Ramissa | GetJerry.com (4)

Gabriella R.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 04/08/2023

Views: 5644

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.