Näin pidät huolta kehostasi – pysy terveenä ja aktiivisena (2023)

Fyysisesti terveenä oleminen mahdollistaa paremman yleisen terveyden, myös ihmissuhteissasi. Saat vain yhden kehon, joten siitä huolehtiminen on tärkeää. Kun tiedät kehosi ja perheesi terveyshistorian, voit alkaa selvittää, mikä on sinulle "normaalia".

Tässä muutamia vinkkejä kehosi hoitamiseen:

  • Syö terveellistä, tasapainoista ruokavaliota, jossa on paljon vihanneksia ja hedelmiä
  • Pidä rokotuksesi ajan tasalla
  • Älä käytä tupakkaa, vape-tuotteita, alkoholia tai huumeita
  • Harjoittele niin usein kuin voit
  • Pysy tietoisena tunteistasi ja mielialoistasi
  • Saada tarpeeksi unta
  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita kotona, töissä tai leikkiessä
  • Ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaan, jos epäilet, että jokin voi olla vialla

Opi kehostasi jaliikunta.

Aiheeseen liittyviä resursseja

verkkosivusto

OSALLISTUMINEN

Vieraile sivustolla

(Video) NÄIN LAIHDUIN 12KG KOLMESSA KUUKAUDESSA

verkkosivusto

Kanadan hallitus: Terveys Kanadan terveellisen ruokailun strategia

verkkosivusto

Terveys- ja pitkäaikaishoidon ministeriö: Rokotteet ja immunisaatio
(Video) Alaselkä jäykkä? Näin venytät kuuluisaa QL-lihasta.

verkkosivusto

Matka-immunisaatiotiedot terveydenhuollon tarjoajille

Vieraile sivustolla

(Video) MITEN TYTÖT KÄY SALILLA | SKETSI

verkkosivusto

Kanadan hallitus: Terveelliset elämäntavat
(Video) Miten vauva nostetaan syliin tai lasketaan hoitopöydälle?

Videos

1. Painehaavojen ennaltaehkäisy: miksi ja miten?
(RespectaFi)
2. David Godman - toinen buddha kaasupumpun haastattelussa
(BuddhaAtTheGasPump)
3. A Show of Scrutiny | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 2
(Geek & Sundry)
4. Dallataan yhdessä - Dallaten-hankkeen loppuseminaarin tallenne
(Metropolia Ammattikorkeakoulu)
5. Kouvolan kaupunginvaltuuston kokous 8.5.2023
(Kouvolan kaupunki)
6. Kokemus kohtaa uteliaisuuden - miten luonnossa seikkailu tukee lapsen ja isovanhemman suhdetta?
(Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 04/10/2023

Views: 5671

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.