Kehon järjestelmät, toiminnot ja elimet (2023)

Kehon järjestelmät, niiden ensisijaiset toiminnot ja jotkin kuhunkin järjestelmään sisältyvät edustavat elimet on lueteltu alla:

Kehon järjestelmäEnsisijainen toimintoMukana elimet
HengitysHengitys
 • Keuhkot
 • Henkitorvi
Sydän/verenkiertoVerenkierto
 • Sydän
 • Valtimot
 • Suonet
 • Veri
RuoansulatusRuoan käsittely
 • Suu
 • Nielu
 • Ruokatorvi
 • Vatsa
 • Suolet
 • Apuelimet: maksa, sappirakko, vatsa, umpilisäke
EndokriininenHormonin tuotanto

Useita rauhasia koko kehossa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

 • Kilpirauhanen
 • Aivolisäke
 • Lisämunuaiset
VirtsatieJätteiden eliminointi
 • Munuaiset
 • Virtsarakko
LisääntyväJäljentäminen
 • Kohtu
 • Munasarjat
 • Munajohtimet
Hermostunut/aistillinenKaikkien kehon järjestelmien välinen viestintä ja koordinointi

Hermostunut:

 • Aivot
 • Hermot

Sensorinen:

 • Silmät
 • Korvat
  kasvaimiaSuojaa vaurioilta
  • Iho
  • Hiukset
  • Kynnet
   Lihas/luurankoTarjoaa vartalolle muotoa, tukea, vakautta ja liikettä
   • Lihakset
   • Luut
   Hematopoieettinen/lymfaattinenVerentuotanto, nestetasapainon ylläpitäminen ja suojautuminen sairauksia vastaan
   • Luuydin
   • Spleen
   • Risat
   • Imusoneste, solmut, tiehyet, verisuonet

   FAQs

   Mikä rakentuu Elimistöistä? ›

   Erikoistuneet solut muodostavat kudoksia, kudokset muodostavat elimiä ja elimistä rakentuu elimistöjä.

   Mistä osista ihmisen keho muodostuu? ›

   Kehon koostumus kertoo, mistä ainesosista keho koostuu ja missä suhteessa ne jakautuvat kehossa. Keho sisältää rasvaa, proteiineja, vettä, glykogeeniä eli varastoitunutta hiilihydraattia sekä luuston ja muun elimistön kivennäisaineita. Tyypillisesti kehon massa jaetaan rasvamassaan ja rasvattomaan massaan.

   Mikä on ihmisen tärkein elin? ›

   Vaikka sydän on elintärkeä ja elämän kannalta välttämätön, tärkein elin on kuitenkin aivot. Yhdessä selkäytimen kanssa aivot muodostaa kehon tärkeimmän järjestelmän, keskushermoston.

   Mikä elin huolehtii liikkumisesta? ›

   Aivot ohjaavat kaikkea kehosi toimintaa. Ne sijaitsevat pääkallon sisällä. Aivoja tarvitset ajattelemiseen, liikkumiseen, oppimiseen, tuntemiseen, mielikuvitukseen ja muistamiseen. Ne ohjaavat myös puhettasi.

   Videos

   1. Kestävä aivoterveys: Aivot ja toiminnanohjaus – Kuormitus ja palautuminen
   (TAMK - Tampere University of Applied Sciences)
   2. Verenkierto
   (Suvi Niemikapee)
   3. Hengitys
   (Suvi Niemikapee)
   4. Can YOU Build a Human With TWO Hearts??
   (Institute of Human Anatomy)
   5. Dr. Caroline Leaf - Renewing Your Mind (Uudista Mielesi)
   (Roni Almgren)
   6. Ruoansulatus
   (Suvi Niemikapee)
   Top Articles
   Latest Posts
   Article information

   Author: Duane Harber

   Last Updated: 12/08/2023

   Views: 5701

   Rating: 4 / 5 (71 voted)

   Reviews: 94% of readers found this page helpful

   Author information

   Name: Duane Harber

   Birthday: 1999-10-17

   Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

   Phone: +186911129794335

   Job: Human Hospitality Planner

   Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

   Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.