Indiana yksityisyyden tai omaisuuden lakimiesten hyökkäys (2023)

Miksi minun pitäisi palkata asianajaja yksityisyyden loukkaamiseen tai omaisuutta koskevaan tapaukseeni?

Syyte yksityisyyden tai omaisuuden loukkaamisesta perheväkivaltatapauksessa ei ole vähäinen rikos. Rangaistus on vakavin rikkomussyyte ja tuomio voi johtaa vankeusrangaistukseen. Et halua ottaa riskiä enimmäisrangaistuksesta, jonka tuomari lain mukaan antaa sinulle yrittämällä puolustaa itseäsi asiassa. Kokenut rikosoikeudellinen puolustuslakimies voi auttaa sinua yrittämään saada aikaan vetoomussopimuksen, joka alentaa tuomiota, tai kenties tapauksesi olosuhteet huomioon ottaen saattaa saada syytteet putoamaan.

Oikeutesi oikeusavustajaan on syystäkin tärkeä osa rikosoikeusjärjestelmää. Perheväkivaltatapaukset ovat vakavia ja tunteellisia tapauksia. Asianajajan palkkaaminen tapauksen varhaisessa vaiheessa on ratkaisevan tärkeää, varsinkin kun ajattelet, että mitä tahansa lainvalvontaviranomaisille sanomaasi voidaan käyttää sinua vastaan. Asianajaja ymmärtää sinua vastaan ​​esitetyt syytteet, syyttäjän tapauksen ja voi sitten neuvoa sinua parhaissa tavoissa edetä.

Kuinka rikospoliittinen puolustusryhmä voi auttaa minua?

Rikollispuolustusryhmällä on yhteensä 90 vuoden rikospuolustuksen kokemus. Itse asiassa viisi asianajajaamme on sertifioituja rikosoikeudellisia asiantuntijoita, National Board of Trial Advocacyn (NBTA) myöntämän nimityksen. NTBA-sertifikaatin ansaitsemiseksi asianajajan käytännön on esitettävä korkeimman tason kokeilukokemus, pätevyys ja rehellisyys. Älä anna kenen tahansa asianajajan puolustaa sinua. Anna sen sijaan yhden johtokunnan sertifioidun rikosoikeudenkäyntiasiantuntijamme hoitaa tapauksesi.

Kun sinua uhkaa mahdollinen vankila väitetystä rikossyytteestä, et voi ottaa riskiä edustaa itseäsi tai palkata kokemattomia asianajajia. Anna kokemuksemme toimia eduksesi. Ymmärrämme kaikki syyttäjien käyttämät oikeudelliset perusteet ja strategiat ja tiedämme, kuinka vastustaa niitä samalla kun puolustamme teitä voimakkaasti.

Tiedämme, mistä on kysymys – vapautesi ja maineesi. Edessäsi on mahdollisuus vankilaan, kalliisiin sakkoihin, työpaikan menettämisen riskiin ja vaikeuksia löytää työtä tulevaisuudessa. Siksi annamme tapauksellesi täyden huomion, jonka se ansaitsee. Rikollispuolustustiimi taistelee todistaakseen syyttömyytesi tai saadakseen sinua vastaan ​​esitettyjä syytteitä lieventämään tai hylkäämään.

Ota yhteyttä rikospoliisiin puolustustiimiin jo tänään

Älä taistele yksityisyyden loukkaamista tai omaisuutta vastaan ​​perheväkivaltatapauksessa yksin. Se tulee olemaan liikaa ylämäkeen taistelua itsestäsi. Anna meidän kokenutIndiana loukkaa yksityisyyttä tai omaisuutta puolustavia asianajajiapuolustaa sinua.

Meillä on vuosikymmenten kokemus perheväkivaltatapausten puolustamisesta. Anna meidän käyttää tätä kokemustasi parantaaksemme mahdollisuuksiasi onnistuneeseen lopputulokseen. Älä odota enää. Soita rikospoliisille tänään klo(317) 565-2221luottamukselliseen neuvotteluun puolustuksestasi.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 05/11/2023

Views: 5749

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.