Ihmiskeho sisältää monia elinjärjestelmiä (2023)

Ihmiskeho sisältää monia elinjärjestelmiä (1)

Tri Jim Surrell, Journalin kolumnisti

Ihmisen anatomiaa ja biologiaa koskeva tieteellinen kirjallisuus kertoo meille, että ihmiskehossa on 11 pääelinjärjestelmää ja lähes 80 yksittäistä elintä, jotka muodostavat nämä 11 elinjärjestelmää.

Nämä elinjärjestelmät antavat ihmiskehomme ylläpitää ja huolehtia itsestään joka päivä. Nämä ihmiskehomme 11 pääelinjärjestelmää ovat sisäelimet (iho), luusto, lihakset, hermosto, endokriiniset, sydän- ja verisuonijärjestelmät, imukudos-, hengitys-, ruoansulatus-, virtsa- ja lisääntymisjärjestelmät. Seuraavassa on lyhyt katsaus ihmisen 11 elinjärjestelmämme toimiin.

≤ Integumentary – Tämä järjestelmä koostuu ihostamme, hiuksistamme ja ihonalaista kudosta, joka sijaitsee aivan ihon alla. Integumentaarisen järjestelmämme ensisijainen tehtävä on tarjota kehollemme este kaikilta tunkeutuneilta organismeilta ja ulkoisista ympäristötekijöistä, jotka voivat olla haitallisia meille. Tämä järjestelmä on myös ensisijaisesti vastuussa oikean kehon lämpötilan ylläpitämisestä.

≤ Luusto — Luustomme koostuu luistamme, rustoistamme, nivelsiteistämme ja luuytimestämme. Tämä järjestelmä tukee ja liikuttaa kehoamme, suojaa sisäelimiämme, tarjoaa varastoinnin erilaisille välttämättömille kivennäisaineille ja on myös vastuussa verenhuoltomme tuotannosta.

≤ Lihas - Lihasjärjestelmämme koostuu kaikista lihaksistamme ja jänteistämme, jotka kiinnittävät lihaksemme eri kehon osiin, jotta lihaksemme voivat toimia kunnolla. Lihasjärjestelmämme ensisijainen tehtävä on tarjota meille kyky liikkua (liikkuminen) ja edistää myös tarvittavan lämmön tuotantoa kehossamme.

≤ Hermosto – Hermostomme koostuu pääasiassa aivoistamme, selkäytimestämme, hermoistamme, silmistämme ja korvistamme. On olennaista koordinoida kaikkien elinjärjestelmiemme monia toimintoja ja antaa meille mahdollisuuden reagoida niihin moniin tuntemuksiin, joille olemme kaikki alttiina eläessämme päivittäin.

≤ Endokriiniset — Endokriiniset järjestelmämme monet osat sisältävät aivolisäkkeen, lisäkilpirauhanen, kilpirauhasen, lisämunuaisen, kateenkorvan, haima, munasarjat naisilla ja kivekset miehillä. Tämä järjestelmä säätelee monia kehomme toimintoja tuottamalla ja käyttämällä erilaisia ​​​​kemikaaleja, jotka vapautuvat verenkiertoomme, joita kutsutaan hormoneiksi.

≤ Sydän- ja verisuonijärjestelmä – Tietenkin tämä järjestelmä koostuu sydämestämme, valtimoistamme ja suonistamme sekä verestämme. Sen lisäksi, että sydän- ja verisuonijärjestelmämme kuljettaa happea ja ravinteita kehomme kudoksiin, se myös poistaa kuona-aineita kehostamme.

≤ Lymfaattinen – Tämä järjestelmä koostuu pernasta, imusolmukkeistamme, kateenkorvasta ja imusuonista. Sen ensisijainen tehtävä on palauttaa nestettä verenkiertoomme kehon eri kudoksista ja puolustaa kehoamme vieraita organismeja ja infektioita vastaan.

≤ Hengityselimet — Tämän järjestelmän pääkomponentit ovat keuhkomme ja henkitorvemme sekä nenä- ja suuontelomme, jotta voimme hengittää happea ja hengittää ulos hiilidioksidia.

≤ Ruoansulatuskanava – Ruoansulatusjärjestelmässämme on monia osia, mukaan lukien sylkirauhaset, ruokatorvi, mahalaukku, ohutsuolemme, paksu- ja peräsuolemme, maksa ja haima. Tämän erittäin tärkeän järjestelmän tehtävänä on prosessoida syömämme ruoka ja juoma, jotta voimme imeä ravintoa kehoomme ylläpitääksemme terveyttämme ja poistaaksemme jätteitä.

≤ Virtsatie — Virtsatiejärjestelmämme koostuu kahdesta munuaisestamme, kahdesta virtsanjohtimesta, jotka vievät virtsan alas rakkoon, jossa se varastoituu, kunnes virtsaamme ulos virtsarakosta virtsaputken kautta. Tämän järjestelmän tehtävänä on poistaa kuona-aineita ja myrkkyjä verenkierrostamme, ja se auttaa myös säätelemään verenkiertomme pH:ta (happotasoa) ja myös veren määrää kehossamme.

≤ Lisääntyvä — Tietenkin tämä järjestelmä antaa meille mahdollisuuden lisääntyä ja saada lapsia. Naisten munasarjat tuottavat munasoluja ja miehen kivekset tuottavat siittiöitä, jotta sikiö voi kasvaa äidin kohdussa vastasyntyneen synnytykseen asti.

Joten siinä se on. Ihmiskehossamme on 11 elinjärjestelmää ja lähes 80 elintä, joiden avulla voimme toimia kunnolla joka päivä. Mikä upea luomus, ja meidän kaikkien on muistettava tehdä hyviä terveellisiä valintoja huolehtiaksemme näistä upeista kehomme elinjärjestelmistä.

TOIMITTAJAN HUOMAUTUS: Dr. Jim Surrell on kirjoittanut"ABC:t menestykselle kaikessa mitä teemme"ja"SOS (Stop Only Sugar) -ruokavalio"kirjat. Terveysaiheita koskevia pyyntöjä tälle palstalle suositellaan. Ota yhteyttä Dr. Surrelliin sähköpostitse osoitteeseen sosdietdoc@gmail.com.

Tämän päivän tuoreimmat uutiset ja paljon muuta postilaatikossasi

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 28/08/2023

Views: 6290

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.