Corporate Finance | Baker Tilly (2024)

In elke onderneming zijn groei en continuïteit centrale thema’s. Of het nu gaat om een bedrijf overnemen, een bedrijf verkopen, de financiering van groei of het wijzigen van de verdeling van aandelen en aandeelhouders. In veel gevallen is dan een waardebepaling of een boekenonderzoek (due diligence) nodig. Bij Baker Tilly Corporate Finance bieden wij begeleiding door onze experts, waarbij wij ons altijd richten op een maximaal rendement voor u als opdrachtgever. Een zakelijke, gestructureerde aanpak met focus op vertrouwen en oog voor de belangen van de verschillende (internationale) partijen aan tafel.

Vind ons in uw regio

Onze adviseurs werken vanuit verschillende vestigingen. Deze zijn onder te verdelen in de regio's: Amsterdam, Brussel, Den Bosch, Melle en Zwolle. Zo is er altijd een collega van ons in uw buurt die u kan helpen met zaken als financiering, waardebepaling, due diligence en de koop of verkoop van uw bedrijf. Kijk op onze contactpagina voor de telefoonnummers en e-mailadressen van een adviseur bij u in de buurt.

Alle medewerkers

Corporate Finance | Baker Tilly (1)

Wat is uw beste route om te groeien met grip?

Wilt u uw onderneming laten groeien, maar twijfelt u over de juiste weg? Of misschien kunt u wel wat inspiratie gebruiken om een keuze te kunnen maken die bij u past? De Routekaart ‘Groei met Grip’ geeft u concreet inzicht in de vier hoofdroutes die u kunt bewandelen om te groeien met grip.

Download de routekaart

Corporate Finance | Baker Tilly (2)

Een bedrijfsovername? Zo gaat u het proces goed voorbereid in!

Een bedrijf overnemen kan grote voordelen bieden, maar er komt ook veel bij kijken. Daarom is het belangrijk om het proces vooraf goed in kaart te brengen. Weet u waar u in het overnameproces aan moet denken?

Corporate Finance | Baker Tilly (3)

Gerelateerde referenties

 • Arcus ITCorporate Finance
 • BestPartnerCorporate Finance
 • BiermansCorporate Finance
 • BikkelhartCorporate Finance

Bekijk alle referenties

Specialisaties

Ontdek de specialisaties van Corporate Finance

Over Corporate Finance

Baker Tilly Corporate Finance biedt oplossingen voor diverse financiële vraagstukken. Van koop- en verkoopbegeleiding tot waardebepaling en van (her)financiering tot due diligence. Maak kennis met ons team en onze werkwijze.

Bekijk deze dienst

Financiering

Wat zijn uw mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering? Wij bieden onafhankelijk financieringsadvies voor DGA’s en (familie)bedrijven bij bijvoorbeeld management- en medewerkersparticipaties. Wij begrijpen uw wensen en die van alle betrokken partijen en komen samen tot de beste oplossing.

Bekijk deze dienst

Due Diligence

Bij vrijwel iedere overname komt boekenonderzoek (Due Diligence) kijken. Hierbij wordt het object van aankoop nader bestudeerd op verborgen problemen. Onze brede expertise op gebied van Due Diligence (financieel, fiscaal, juridisch, HR en IT) voorkomt verrassingen. Wij kunnen tevens ondersteunen bij het verwerken van risico’s in de koopovereenkomst.

Bekijk deze dienst

Bedrijfsovername

Onze adviseurs kunnen u van begin tot eind volledig adviseren en ontzorgen bij een bedrijfsovername. Van het opstellen van het acquisitieprofiel en het vinden van geschikte targets, het benaderen van (inter)nationale markten, het uitvoeren van de bedrijfsanalyse en de onderhandelingen tot en met het opstellen van de juridische documenten.

Bekijk deze dienst

Bedrijf verkopen

Wij kunnen u adviseren en begeleiden in het gehele verkooptraject: van de voorbereiding, benodigde documentatie en het benaderen van potentiële kopers, tot het begeleiden van het boekenonderzoek, voeren van onderhandelingen en het opstellen van de juridische overeenkomsten.

Bekijk deze dienst

Waardebepaling

Waardebepaling vormt de basis voor onderhandelingen en prijsbepaling. De uitkomst is dus erg belangrijk en helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Onze specialisten helpen u hier graag bij.

Bekijk deze dienst

Zo helpen wij uw bedrijf

Ontdek onze diensten. Onze betrokken en ervaren specialisten zijn u bij iedere uitdaging van dienst.

Audit & AssuranceAudit & Assurance

Audit & Assurance

Met een audit krijgen u en uw stakeholders en de maatschappij zekerheid (assurance) over de cijfers in uw bedrijf en uw jaarrekening.

BelastingadviesBelastingadvies

Belastingadvies

Belastingadvies nodig? Wij helpen u bij o.a. Vpb, inkomstenbelasting, aangiftes, Estate Planning en Transfer Pricing.

Btw-advies en ComplianceBtw-advies en Compliance

Btw-advies en Compliance

Wet- en regelgeving verandert voortdurend, nationaal én internationaal. Wij zijn u graag van dienst bij btw-advies aan en compliance van uw onderneming.

Business AdvisoryBusiness Advisory

Business Advisory

Business Advisory helpt u doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Strategische keuzes en efficiënte processen zijn hierbij van belang.

Corporate FinanceCorporate Finance

Corporate Finance

Onze Corporate Finance adviseurs weten raad met uw zakelijke uitdagingen, zoals financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en een businessplan.

Employment AdvisoryEmployment Advisory

Employment Advisory

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Onze HR-consultants, loonheffingsspecialisten en arbeidsrechtjuristen helpen u ‘fit for future’ te zijn.

ESG AdvisoryESG Advisory

ESG Advisory

Sustainability en ESG zijn belangrijk voor de toekomst, maar ook nodig vanwege (verplichte) sustainability-rapportages. Wij helpen u hierbij graag.

Interim FinancialsInterim Financials

Interim Financials

Tijdelijke versterking nodig? Wij zijn een betrouwbare detacheringsorganisatie gespecialiseerd in bemiddeling en detachering van finance professionals

IT AdvisoryIT Advisory

IT Advisory

ICT is onmisbaar voor het merendeel van de bedrijfsprocessen. Denk aan beveiliging en betrouwbaarheid. Wij helpen u hier graag mee verder.

Legal AdvisoryLegal Advisory

Legal Advisory

Bij ons vindt u hoogwaardig juridisch advies van onze juristen, in samenwerking met (internationale) collega’s uit andere disciplines.

Mkb Accountancy & AdviesMkb Accountancy & Advies

Mkb Accountancy & Advies

Ondernemen zit vol uitdagingen. Wij zijn uw vertrouwde adviseur die u helpt om lastige keuzes te maken en u inzicht geeft in uw cijfers.

SalarisdienstverleningSalarisdienstverlening

Salarisdienstverlening

Tijd besparen? Besteed uw salarisadministratie bij ons uit of maak gebruik van ons advies terwijl u de administratie zelf doet.

Audit & AssuranceAudit & Assurance

Audit & Assurance

Met een audit krijgen u en uw stakeholders en de maatschappij zekerheid (assurance) over de cijfers in uw bedrijf en uw jaarrekening.

BelastingadviesBelastingadvies

Belastingadvies

Belastingadvies nodig? Wij helpen u bij o.a. Vpb, inkomstenbelasting, aangiftes, Estate Planning en Transfer Pricing.

Btw-advies en ComplianceBtw-advies en Compliance

Btw-advies en Compliance

Wet- en regelgeving verandert voortdurend, nationaal én internationaal. Wij zijn u graag van dienst bij btw-advies aan en compliance van uw onderneming.

Business AdvisoryBusiness Advisory

Business Advisory

Business Advisory helpt u doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Strategische keuzes en efficiënte processen zijn hierbij van belang.

Corporate FinanceCorporate Finance

Corporate Finance

Onze Corporate Finance adviseurs weten raad met uw zakelijke uitdagingen, zoals financieringsaanvragen, due diligence onderzoek en een businessplan.

Employment AdvisoryEmployment Advisory

Employment Advisory

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Onze HR-consultants, loonheffingsspecialisten en arbeidsrechtjuristen helpen u ‘fit for future’ te zijn.

ESG AdvisoryESG Advisory

ESG Advisory

Sustainability en ESG zijn belangrijk voor de toekomst, maar ook nodig vanwege (verplichte) sustainability-rapportages. Wij helpen u hierbij graag.

Interim FinancialsInterim Financials

Interim Financials

Tijdelijke versterking nodig? Wij zijn een betrouwbare detacheringsorganisatie gespecialiseerd in bemiddeling en detachering van finance professionals

IT AdvisoryIT Advisory

IT Advisory

ICT is onmisbaar voor het merendeel van de bedrijfsprocessen. Denk aan beveiliging en betrouwbaarheid. Wij helpen u hier graag mee verder.

Legal AdvisoryLegal Advisory

Legal Advisory

Bij ons vindt u hoogwaardig juridisch advies van onze juristen, in samenwerking met (internationale) collega’s uit andere disciplines.

Mkb Accountancy & AdviesMkb Accountancy & Advies

Mkb Accountancy & Advies

Ondernemen zit vol uitdagingen. Wij zijn uw vertrouwde adviseur die u helpt om lastige keuzes te maken en u inzicht geeft in uw cijfers.

SalarisdienstverleningSalarisdienstverlening

Salarisdienstverlening

Tijd besparen? Besteed uw salarisadministratie bij ons uit of maak gebruik van ons advies terwijl u de administratie zelf doet.

Bekijk alle diensten

As an expert in corporate finance and business advisory, I bring extensive knowledge and practical experience in guiding companies through various financial challenges. My expertise spans a range of topics, including mergers and acquisitions, valuation, due diligence, financing, and strategic planning.

Now, let's delve into the concepts presented in the article:

 1. Baker Tilly Corporate Finance: Baker Tilly is a well-known firm that specializes in providing solutions for various financial matters, particularly in the realm of corporate finance. The firm offers services such as buy and sell guidance, valuation, financing advice, and due diligence.

 2. Growth and Continuity in Business: The article emphasizes the central themes of growth and continuity in every enterprise. This aligns with the fundamental objectives of corporate finance, where strategies are crafted to ensure the sustainable growth of businesses.

 3. Business Transactions (Mergers, Acquisitions, and Sales): The article discusses the processes involved in buying or selling a company. Corporate finance plays a crucial role in facilitating such transactions, providing expertise in deal structuring, negotiations, and overall advisory.

 4. Due Diligence: Due diligence is highlighted as a key step in various financial endeavors, particularly in mergers and acquisitions. Corporate finance experts, like those at Baker Tilly, conduct thorough due diligence to uncover hidden issues and risks associated with a business transaction.

 5. Regional Presence and Advisory Services: Baker Tilly Corporate Finance operates from multiple locations, including Amsterdam, Brussel, Den Bosch, Melle, and Zwolle. The emphasis on regional presence underscores the importance of local expertise in addressing financial matters.

 6. Specializations within Corporate Finance: The article mentions specific specializations within corporate finance, such as Arcus IT, BestPartner, Biermans, and Bikkelhart. These highlight the diverse areas where corporate finance expertise is applied.

 7. Financial Services Offered by Baker Tilly Corporate Finance:

  • Financing Solutions: Providing independent financing advice for Directors of General Affairs (DGA’s) and family businesses, covering areas like management and employee participations.
  • Due Diligence Services: Conducting comprehensive due diligence, including financial, fiscal, legal, HR, and IT aspects, to prevent surprises and manage risks.
  • Business Acquisition and Sale Advisory: Offering end-to-end guidance in the acquisition process, from target identification to negotiations and legal documentation.
  • Valuation Services: Assisting in determining the value of businesses, a crucial step in negotiations and decision-making.
 8. Other Advisory Services by Baker Tilly: Beyond corporate finance, Baker Tilly provides a spectrum of advisory services, including audit & assurance, tax advice, business advisory, legal advisory, and more.

In conclusion, the article underscores the importance of financial expertise, particularly in corporate finance, for businesses seeking growth, continuity, and successful transactions. Baker Tilly Corporate Finance positions itself as a reliable partner in navigating these complex financial landscapes.

Corporate Finance | Baker Tilly (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 5459

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.